Delårsrapport for 1. halvår 2015.

Helårsforventningerne til resultat fastholdes. Salgsvæksten justeret

Salget i 1. halvår 2015 steg 5% organisk og 15% i danske kroner i forhold til 1. halvår 2014. Resultat af primær drift steg 12%, og overskudsgraden var 27,2%. Justeret for engangseffekten af The BioAg Alliance i 1. kvartal 2014 steg resultat af primær drift ca. 20% og overskudsgraden ca. 1 procentpoint i forhold til 1. halvår 2014. Stigningen i overskudsgrad skyldes primært valutakursudviklingen og effektivitetsforbedringer. Periodens resultat steg 8%, og frie pengestrømme før opkøb var 1.616 mio. kr.
 
Forventningen til organisk salgsvækst for 2015 justeres til 4-7% (7-9% ved forrige udmelding). Salget i danske kroner forventes nu at stige 13-16% (16-18% ved forrige udmelding). Forventningen til overskudsgrad øges til 27-28% (~27% ved forrige udmelding). Forventningerne til vækst i resultat af primær drift, vækst i årets resultat, pengestrømme og afkast af investeret kapital er uændrede.