Delårsrapport for 3. kvartal 2015

Salg og indtjening for de første 3 kvartaler på niveau med forventningerne i august; helårsforventninger indsnævret

Salget i de første 3 kvartaler af 2015 steg 4% organisk og 14% i danske kroner i forhold til samme periode i 2014. Resultat af primær drift steg 15%, og overskudsgraden var 27,7%. Periodens resultat steg 11%, og frie pengestrømme før opkøb var 2.022 mio. kr. I 3. kvartal steg salget 3% organisk og 11% i danske kroner i forhold til 3. kvartal 2014.
 
Forventningen til organisk salgsvækst i 2015 indsnævres til 4-5% inden for det senest udmeldte spænd på 4-7%. Salget i danske kroner forventes nu at stige 12-13% (13-16% ved sidste udmelding). Forventningen til vækst i resultat af primær drift og i årets resultat justeres til henholdsvis ~15% og ~12% fra henholdsvis 15-17% og 11-13% ved sidste udmelding. Forventningen til overskudsgrad er uændret.
Peder Holk Nielsen, Novozymes' adm. direktør, har følgende kommentar:“Resultaterne er på niveau med forventningerne her tre kvartaler inde i året. Vores indtjening er rekordstor, mens toplinjevæksten er relativt lav. Vi er godt på vej mod at indfri forventningerne til organisk salg og resultat for i år, mens vi fastholder det skarpe fokus på at fremme innovation og øge salgsvæksten.”

pdf16Læs hele meddelelsen i pdf