Transaktioner i forbindelse med Novozymes’ aktietilbagekøbsprogram

Novozymes har nu tilendebragt det annoncerede program om tilbagekøb af B-aktier til en samlet værdi af op til 2 mia. kr. i løbet af 2015.