Delårsrapport for 1. kvartal 2016

Salget i 1. kvartal som forventet; helårs-forventningerne til organisk salgsvækst og resultat fastholdes

I 1. kvartal 2016 steg salget 2% organisk og 1% i danske kroner i forhold til 1. kvartal 2015. Resultat af primær drift faldt 3%, og overskudsgraden var 26,3%, ca. 1 procentpoint lavere end 1. kvartal 2015. Justeret for ekstraordinære omkostninger relateret til reorganisation ville overskudsgraden være steget til ca. 28%, og væksten i resultat af primær drift ville have været ca. 4% i forhold til 1. kvartal 2015. Periodens resultat steg 5%. Nettoinvesteringer var 139 mio. kr., frie pengestrømme før opkøb var 637 mio. kr., og afkast af investeret kapital (ROIC) inkl. goodwill var 25,0%.

Helårsforventningerne til organisk salgsvækst og resultat er uændrede. Forventningerne til vækst i salg og resultat af primær drift i danske kroner nedjusteres fra 3-5% til nu 1-3% som følge af lavere valutakurser. Forventningerne til nettoinvesteringer, frie pengestrømme og afkast af investeret kapital er uændrede.

Peder Holk Nielsen, Novozymes' adm. direktør, har følgende kommentar: “Jeg er meget tilfreds med vores salgsvækst i 1. kvartal 2016 set i lyset af det flotte 1. kvartal, vi havde sidste år. Vi forventer en højere organisk salgsvækst i 2. kvartal end i 1. kvartal. Vores rentabilitet er også på niveau med forventningerne, og vi er godt på vej mod at nå de mål, vi satte i januar.”

pdf16Læs hele meddelelsen i pdf