Delårsrapport for 1. halvår 2016

Forventning til indtjening i 2016 fastholdes, mens forventning til organisk salgsvækst ændres til 2-4%

I 1. halvår 2016 steg salget 3% organisk og var uændret i danske kroner i forhold til 1. halvår 2015. Resultat af primær drift var uændret, og overskudsgraden var 27,2%, ligeledes på niveau med 1. halvår 2015. Hvis der justeres for restrukturerings-omkostningerne i 1. kvartal, ville overskudsgraden være steget til over 28% og væksten i resultat af primær drift til ca. 4% i forhold til samme periode sidste år. Periodens resultat steg 8%. Nettoinvesteringerne var 542 mio. kr., frie pengestrømme før opkøb var 1.354 mio. kr., og afkast af investeret kapital (ROIC) inkl. goodwill var 25,4%.

Forventningen til organisk salgsvækst for 2016 ændres til 2-4% fra tidligere 3-5% som følge af den usikkerhed, der hersker i de fleste af de industrier, som Novozymes er aktiv i. Forventningen til salg i danske kroner er uændret. Forventningerne til resultat af primær drift, overskudsgrad, årets resultat, nettoinvesteringer, frie pengestrømme og afkast af investeret kapital er uændrede.

Peder Holk Nielsen,  Novozymes' adm. direktør, har følgende kommentar: “Vores forretning gik bedre i 2. kvartal. Vi opnåede solid indtjening, og vi forbedrede salgsvæksten, omend ikke helt så meget, som vi havde håbet. Vi er godt på vej til at nå vores mål for årets resultat, men vi justerer vores forventninger til salget som følge af resultaterne for 2. kvartal og den usikkerhed, der hersker på mange af vores markeder. Vi har stadig en stærk pipeline af bæredygtige biologiske løsninger, og vi vil snart lancere en meget spændende nyudvikling inden for BioAg."

Læs hele meddelelsen i PDF format