Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 2016

5% stigning i periodens resultat; 2016 forventninger til organisk salg på omkring 2%; forventninger til indtjening justeret inden for tidligere udmelding

I de første 3 kvartaler af 2016 steg salget 1% organisk og faldt 1% i danske kroner i forhold til de første 3 kvartaler af 2015. Salget uden for Nordamerika steg 5% organisk, mens salget i Nordamerika faldt 6% organisk som følge af bioenergi, føde- og drikkevarer og BioAg. Som meddelt i halvårsrapporten forventede Novozymes, at væksten i 2. halvår ville ligge i slutningen af perioden. Salget i 3. kvartal faldt 3% organisk og var under det forventede, men Novozymes forventer stadig moderat organisk vækst i årets sidste kvartal.

Overskudsgraden var uændret, og resultat af primær drift faldt 1% i forhold til de første 3 kvartaler af 2015. Hvis der justeres for restruktureringsomkostningerne i 1. kvartal, ville overskudsgraden være steget til over 28% og væksten i resultat af primær drift til over 1% i forhold til samme periode sidste år.

Organisk salg for året forventes nu at blive omkring 2% mod tidligere 2-4%. Justeringen afspejler salgsresultaterne i de første 3 kvartaler samt de fortsat udfordrede  vaskemiddel-, føde- og drikkevare- samt landsbrugsmarkeder. Forventningen til salgsvækst i danske kroner nedjusteres til 0-1% mod tidligere 1-3% som følge af de justerede forventninger til organisk salg. Forventningerne til vækst i resultat af primær drift og årets resultat justeres ligeledes inden for de tidligere udmeldte spænd. 

Peder Holk Nielsen,  Novozymes' adm. direktør, har følgende kommentar:

“Vores nye innovative løsninger er kommet langsommere fra start, end vi havde forventet, og derfor er vores salgsvækst lavere, end vi havde forventet ved årets start. På trods af dette forventer vi stadig at nå en vækst i periodens resultat på 8-9%. Vi arbejder os igennem denne lavvækst-periode ved at flytte ressourcer til kundevendte tiltag, accelerere innovation og reducere vores omkostningsniveau på andre områder. Vores pipeline med bæredygtige biologiske løsninger er stærk, og vi vil lancere en række lovende nye produkter i de kommende kvartaler.”

Læs hele meddelelsen i PDF format.