Aktietilbagekøb nr. 42, 2016

Novozymes har nu tilendebragt det annoncerede program om tilbagekøb af B-aktier til en samlet værdi af op til 2 mia. kr. i løbet af 2016. Pr. 15. november har Novozymes købt i alt 6.767.182 aktier med en transaktionsværdi på 2.000 mio. kr. under det aktietilbagekøbsprogram, Novozymes annoncerede i selskabsmeddelelse nr. 2, 2016 og påbegyndte den 1. februar 2016.