Peptider såsom plectasin har bevaret antibiotisk aktivitet hele vejen gennem evolutionen. Forskerne har nu fundet, at plectasin og andre peptider fra hvirvelløse dyr såsom fluer og muslinger virker på bakteriernes akilleshæl. Der sker det, at plectasin binder og isolerer en byggesten, der anvendes i cellevægens biosyntese. Da bakterier ikke kan leve uden en cellevæg går de hurtigt til grunde.

Eksperimenter med plectasin viser, at det er meget vanskeligt for bakterier at udvikle resistens imod det. Bakterier, der er resistente over for Vancomycin, et af de mest anvendte antibiotika imod resistente bakterier, og som binder den samme byggesten, er stadig følsomme over for plectasin, hvilket gør det til et lovende alternativ til resistente infektioner.

De banebrydende resultater er 28. maj offentliggjort i det internationalt anerkendte tidsskrift Science.

"Da vi oprindelig identificerede plectasin vidste vi, at det var et gennembrud for forskning i antimikrobielle peptider," sagde Per Falholt, Novozymes' koncerndirektør for Forskning & Udvikling. "Denne nye viden bekræfter det. Vi ved nu, hvorfor er det næsten umuligt for bakterier til at skabe resistens mod plectasin."

Indtil nu har det været antaget, at plectasin ligesom andre peptider virker ved at opløse membranen og dermed forårsage bakteriernes sammenbrud. Hans-Henrik Kristensen, en af forskerne bag den nye opdagelse siger, at de satte sig for at finde ud af, hvordan plectasin dræber bakterierne, fordi noget tydede på, at det ville være anderledes. "Nu ved vi, at plectasin virker ved direkte at binde en byggesten i bakteriernes cellevæg. Det forklarer, hvorfor plectasin er specielt samt hvorfor det er muligt uden risiko at give langt større doser af plectasin end af de øvrige peptider, som virker på membranen,” siger han.

Bekæmpelse af alvorlige infektioner
Plectasin virker på bakterielle infektioner, der er resistente over for traditionelle antibiotika. En forbedret variation, som er udlicensieret til Sanofi-Aventis, NZ2114, virker endda imod alvorlige sygdomme som lungebetændelse, endocarditis, meningitis og blodforgiftning forårsaget af bakterier som Streptococcus og Staphylococcus som er resistente over for alle eksisterende antibiotika. Dette vil gøre det til et effektiv nyt våben for læger, som i øjeblikket er magtesløse over for disse infektioner.

Ifølge WHO udgør antibiotikaresistens en væsentlig bekymring. Problemet med resistens er globalt og i udviklingslandene er selv almindelige bakterielle infektioner resistente. I lande med dårlige sundhedsydelser, hvor folk ikke altid har råd til hospitalsbehandling, har den voksende mangel på behandling af selv almindelige infektioner alvorlige konsekvenser for folkesundheden.

"Med den stigende resistens imod antibiotika verden over, er det vigtigt løbende at finde nye stoffer og metoder der kan bekæmpe potentielt dødelige infektioner," siger Per Falholt, der også siger, at Novozymes har flere peptider i støbeskeen: "Vores stærke teknologisk platform giver os mulighed for at screene for nye peptider meget effektivt, og vi har identificeret andre, som er rettet mod andre typer af infektioner."

Plectasin også anerkendt af Nature
Novozymes identificerede Plectasin i 2002, men det var først da det videnskabelige tidsskrift Nature i 2005 udgav en artikel, at det blev kendt af forskere verden over. I 2008 solgte Novozymes rettighederne til udvikling, registrering og markedsføring af plectasin NZ2114 til Sanofi-aventis.