​I samarbejde har Novozymes og Novo Nordisk installeret en 36 meter høj biogasreaktor. Det nye biogasanlæg udnytter spildevandet fra både Novo Nordisk og Novozymes store produktion i Kalundborg til en effektiv produktion af biogas.

Biogas giver reduktion af CO2
Der er to meget konkrete årsager til, at Novozymes investerer i den nye biogasreaktor.

”For det første kan vi reducere CO2-udslippet fra vores produktion. På den konto kan vi reducere vores CO2-udslip med 21.000 tons årligt; det svarer til udslippet fra hele 12.000 husstandes strømforbrug eller 1000 lastbiler , som hver kører 21.000 km.,” forklarer Line Sandberg, der er Vice President i Novozymes’ danske produktion.

Biogasreaktoren er en af de mest effektive på verdensplan og vil producere både strøm og varme. Den er så effektiv, at den kan producere 47.000 MWh el på årsbasis – det svarer til strømproduktionen for syv af havvindmøllerne på Horns Rev eller det samme som strømforbruget i 12.000 husstande på et år.

”I Novozymes har vi en langsigtet global strategi for at reducere CO2-emissionen fra vores produktion. På trods af en stigende produktivitet er CO2-aftrykket siden 2005 reduceret med mere end 175.000 tons globalt– det svarer til at fjerne mere end 60.000 biler  fra vejene. Biogasreaktoren er et naturligt led i dette arbejde,” siger Line Sandberg.

En investering i fremtiden
I Kalundborg har Novozymes en stor produktion med godt 600 ansatte. Line Sandberg fremhæver, at den anden hovedårsag bag investeringen i biogasreaktoren handler om fremtiden. De seneste år har Novozymes arbejdet kraftigt på at gøre virksomhedens produktion i Danmark endnu mere omkostningseffektiv og konkurrencedygtig.

Med en samlet investering på et trecifret millionbeløb er den nye biogasreaktor et skridt på dén vej.

”Biogasanlægget er en investering i lavere udgifter til energi. I vores danske produktion producerer vi til hele verden, og derfor er energiudgifterne vigtige for os. På den måde er biogasreaktoren altså en vigtig investering i at gøre Novozymes’ danske produktion endnu mere konkurrencedygtig,” forklarer Line Sandberg.

Samarbejde, der gør en forskel
I Kalundborg har Novozymes og Novo Nordisk selvstændig produktion side om side. De to firmaer er dog fælles om række ting, fx indkøb af energi og behandling af spildevand. Både Novo Nordisk og Novozymes investerer sammen i etableringen af biogasreaktoren, men det er Novozymes, der driver og ejer den samt det store anlæg til oprensning af spildevand, den er en del af.

Samtidig indgår de to virksomheder i den såkaldte industrielle Symbiose, hvor de lokale virksomheder udnytter hinandens spildstrømme. Dette samarbejde fortsætter med etableringen af biogasproduktionen.

”I Novozymes er det vores vision at skabe en forretningsmæssig succes og samtidig arbejde for et bæredygtigt miljø og at forandre verden. Vi er optagede af at finde muligheder for at gøre ting helt anderledes, så at miljøet og samfundet omkring os får glæde af vores løsninger – også på det helt lange sigt. Dét arbejde er etableringen af den nye biogasreaktor et godt eksempel på,” siger Line Sandberg.

Der er officiel indvielse af den nye biogasreaktor fredag den 7. juni i Kalundborg. Her vil indbudte gæster sammen med repræsentanter fra Novozymes og Novo Nordisk fejre, at den nye biogasreaktor er klar til at blive taget i brug. Borgmester Martin Damm, Kalundborg Kommune, holder indvielsestalen.

Novozymes udnytter spildevand til at producere biogas. Se video her